OMXSTO:ERIC_B   ERICSSON, TELEFONAB. L M SER. B
Hej,

Tror att Ericsson ska ner till 74 kr
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.