CME_MINI:ESH2022   E-MINI S&P 500 FUTURES (MAR 2022)
1330 Turtlesoup. Tycker det forf svårt att lita på denna setup men den här gången gick det vägen. Tyvärr flyttade jag stoppen...det straffade sig återigen.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.