kulturdesken

ETH månadsgraf i loggskala

BITFINEX:ETHUSD   Ethereum
Förra månadens stängning var väldigt bullish och vi fortsätter på upptrenden som påbörjades i april 2020. Se annoteringar i grafen för mer information.


English: Monthly chart in log scale. Last months close was very bullish and we're in a continuous uptrend since april 2020. See notes and annotations in chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.