Tobbe999

Ett vändning från stödzon?

Lång
BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum / U.S. Dollar
Kan vi möjligtvis se en studs upp ifrån stödzonen som vi nu befinner oss i? Ser uppsida på ca 19% till första target. Sen får vi se om vi orkar trycka upp till target 2.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.