Tobbe999

Ett vändning från stödzon?

Lång
BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum
Kan vi möjligtvis se en studs upp ifrån stödzonen som vi nu befinner oss i? Ser uppsida på ca 19% till första target. Sen får vi se om vi orkar trycka upp till target 2.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.