DennisSahlstromTrader

Ethereum Översåld - Ett fall kan med stor sannolikhet inträffa!!

Kort
COINBASE:ETHUSD   Ethereum / U.S. Dollar
Enligt mig råder det en divergens med vad som faktiskt händer i världen och de finansiella marknaderna. Det är dock sant att både råvaror och kryptovalutor trivs i en volatil miljö, men de båda marknaderna är väldigt manipulerade. Jag tänkte att vi inleder analysen med vad som händer på kryptomarknaden.

Bitcoin handlas i skrivande stund runt 10 900 dollar. Jag skrev i min föregående analys att jag trodde att vi initialt skulle falla innan vi besökte 10 000 dollar. Nu gick vi upp till 10 000 dollar direkt vilket innebär att jag säljer runt 40 procent av mitt innehav för att köpa tillbaka mig lägre. För att jag ska köpa tillbaka mig med mina 40 procent vill jag antingen att marknaden faller eller att veckoljuset stänger över 10 500 dollar.

Om ni även ser på indikatorn RSI , som jag skrivit om i en tidigare analys, befinner sig indikatorn över 70 för bitcoin vilket som regel innebär att vi kan se ett fall – att marknaden behöver svalna av en del. Det är givetvis ingen garanti, men en indikation.

Det finns även två andra anledningar till att vi kan se ett fall inom kommande veckor. Märk väl att jag äger många olika kryptovalutor och tror att blockkedjeteknik kommer spela en stor roll i framtiden och att vi verkligen kan tjäna mycket pengar med kryptovalutor eftersom marknaden i jämförelse med andra finansiella marknader är så pass outvecklad.

Bitcointerminer och “Fear and Greed Index”
Anledning ett: Det finns en annan indikator som heter ”Fear and Greed Index” som genom många olika parametrar mäter marknadens sentiment, om man är positiv eller negativ till utvecklingen på kortare sikt. Just nu visar den ”Greed.” Jag brukar ofta ta en vinkel där jag går emot majoriteten och är gärna på min vakt när marknaden blir för positiv. Warren Buffet uttrycker det bra: ”Be greedy when others are fearful and fearful when others are greedy.” Det är dock viktigt att vet hur man ska sälja och köpa med hjälp av en strategi!

Anledning två: En annan intressant aspekt är bitcointerminerna. Det har bildats ett gap i grafen och i majoriteten av gångerna ett gap har bildats, har det också blivit fyllt, vilket innebär att sannolikheten är stor att vi faller ner till minst 9 700 dollar inom kommande veckor för att fylla gapet.

Därmed tror jag att sannolikheten är stor att vi faller under kommande veckor vilket är anledningen till att jag sålt över 40 procent av min kryptoportfölj. Glöm inte att göra er egen analys eftersom att detta inte är någon form av finansiell rådgivning.

Källa: https://news.trijo.co/trading/dennis-sah...
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.