OHTRADING98

ethusd, kort över natten. sålt av mkt i topparna

Kort
BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum
Vill se fortsatt sälj, ännu bättre om köpare tröttas ut ännu mer än tidigare.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.