ZhongBenCong001

ETH Ethereum stor cykel ABC-våg

BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum
ETH ethernet storcykel ABC-våg, den gröna linjen är trendlinjen är målpositionen för C-vågens ökning, den vertikala linjen är tidsperioden för ankomst, tre vågor ABC, A-vågen stiger, B-vågen faller, C-vågen skjuter i höjden och den långa linjen återvänder huvudsakligen till historiens högsta nivå i närheten, och genom att bryta igenom historiens högsta punkt, rusade Ethereum till slut till en rekordhög nivå på mer än 10 000, och volymen på C-vågen var tillräckligt för att rusa till en position nära 10 000 .

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.