ZhongBenCong001

Ethereum ETH dagliga stora triangeln

COINBASE:ETHUSD   Ethereum
Ethereums dagliga linje är en stor triangel, den blå linjen och den blå rutan nedan är botten, och den blå rutan kan också användas som ett steg tillbaka, bortom den blå rutan ovanför triangeln är ett genombrott, lägg till motståndet och stödet av romblinjen i det senare skedet, och markera inte pilen , Allt beror på den verkliga trenden i den senare perioden.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.