ZhongBenCong001

Ethereum ETH stigande kanal

COINBASE:ETHUSD   Ethereum
Den stigande kanalen för Ethereum ETH har klivit tillbaka på stödlinjen under kanalen, och femvågstrenden förväntas slå igenom till en ny topp.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.