BINANCE:ETHUSDT.P   Ethereum / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Den parallella kanalens trendlinje för Bitcoin och Ethereums eviga kontrakt, efter att ha brutit igenom den gula kanalen är målet den övre gröna trendlinjen.

精准,更精准,分毫不差 100%高精准度。Precise, more accurate, accurate 100% high accuracy
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.