FX:EURAUD   Euro / Australiensisk dollar
EurAud börjar närma sig stödzoner. Letar candle, Doji , för vändning

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.