FX:EURAUD   Euro / Australiensisk dollar
Vi för vänta med denna har o kolla vad som kan hända om den kommer vara uptreand eller downtrend.
FX:EURAUD
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.