Grafkollen

Euro / CAD vid viktigt stöd

FX:EURCAD   Euro / Kanadensisk dollar
Euro / CAD är vid den nivån Euron stärktes kraftigt vid coronakrisen våren 2020. Jag bevakar både studs upp och möjligheten till brott ned . Inget av alternativen har bekräftats. Just nu håller stödet trots några tester.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.