Grafkollen

Euro / CAD vid viktigt stöd

FX:EURCAD   Euro / Kanadensisk dollar
Euro / CAD är vid den nivån Euron stärktes kraftigt vid coronakrisen våren 2020. Jag bevakar både studs upp och möjligheten till brott ned. Inget av alternativen har bekräftats. Just nu håller stödet trots några tester.

Klassisk enkel teknisk analys med stöd & motstånd, trendlinjer, reversal mm.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.