FX:EURCAD   Euro / Kanadensisk dollar
Hi, i traded for 2 years now but still struggle with finding the good sl and tp.I heard that a fix sl and a fix tp is a bad thing, but i dont know how then im supposed to find a good sl and tp, there is no clear answer on the internet.
Thanks in advance for the help.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.