FX:EURCAD   Euro / Kanadensisk dollar
EurCad bildar rätvinklig triangel. Tror på falskt utbrott sedan igenom triangel och uppåt

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.