ricke1984

Backtesting EUR/CHF Supply&Demand

FX:EURCHF   Euro / Schweizisk franc
Demand zon, zonen inritad på 4h, timing på 1h. Trade taget på en engulfing candel, när priset kommer ner till zon. Risk/Reward 1:3. Sl baserad på atr14. Tid inne i trade: 2d14h.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.