Antte

EURGPD Demandzon på 4 h från 24 december

Antte Uppdaterad   
FX:EURGBP   Euro/Brittiska pund
En demandzon primär standardzon, som bildades den 24 december har gett två test varav det första testet fortfarande är ett pågående trade (entrysignal med Three inside up). Tog det tradet med R:R 1:3 och det andra testet gav entrysignal för 2 timmar sedan med en engulfing candle. R:R 1:2.

Jag använder 2ATR i min SL.

Jag har inte backtestat EURGPD utan hanterar den som jag brukar hantera GPDUSD. Här finns en zon som borde vara ganska stark. Dock sker trade mot nedåtgående trend på 4 h.

Trade är heller inte oddsförbättrat. Nu väntar jag och ser...
Trade stängt: Stopp nått:
Ett förlusttrade men jag tror fortfarande på zonen. Ny entrysignal på 1h.
Avvaktar och papperstradar den.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.