Scarre

EURJPY kort

Kort
Scarre Uppdaterad   
FX:EURJPY   Euro/Japanska yen
Letar efter en sälj setup. Vi har gjort en våg från toppen vilket är 137.511 som har 3 vågor i sig (stora nedgångs pilen). Därefter så har vi gjort en komplicerad korrektiv struktur och nu letar jag efter det stora fallet. Jag har en extrem scenario där vi bryter toppen men det är högst osannolikt.
Kommentera:
Denna pullback verkar ge ledtråd på att vi kommer nog kräla oss mer uppåt. En till high d.v.s.
Kommentera:
Inget speciellt på denna. Bara fortsätter att konsolidera här.
Handel aktiv:
Bröt igenom här. Entry triggad.
Trade stängt: Stopp nått:
BE.
Handel aktiv:
Trade stängt manuellt
Handel aktiv:
Entry triggad.
Kommentera:
BE på båda. Annat sätt å se detta. En till high?
Kommentera:
Flyttar nedåt mina stopp loss för de korta trades. Finns det en sista femte våg som är på väg här? Letar efter lång setups.
Trade stängt manuellt:
Stängt mina korta trades. Är lång.
Handel aktiv:
Lång trades på gång.
Trade stängt manuellt:
USDCNH sprängs uppåt. Flash crash incoming? Lutar mig åt kort igen.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.