FX:EURJPY   Euro / Japansk yen
EurJpy Jobbar i en flagga. Utbrott åt något håll blir det, men åt vilket? Är våg 3-4 klar? Topp min våg 3 kan även vara topp Våg 5?
Indikator pekar på mera upp .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.