FX:EURNOK   Euro / Norska kronan
Sista impuls upp föratt bryta Weekly topp
Köp på breakout

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.