FX_IDC:EURSEK   Euro / Svensk krona
EurSek möjlig AB-CD. Studsat fint på 61,8

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.