FX:EURSEK   Euro / Svensk krona
EurSek börjar kanske nå målet för denna rekyl? Sedan vidtar en ny uppgång?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.