Swedishdaytrader

EURUSD,kort

Kort
Swedishdaytrader Uppdaterad   
FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Euron lyckades lägga till fler framsteg över 0,9890 medan marknaden nästan nådde paritetsnivåerna

Som vi kan se på det dagliga diagrammet indikerar den korta sikt en trend av motstånd runt 50-1,0000-området så länge som euron fortsätter att stänga dagligen under denna trend, kan marknaden få en möjlighet för ytterligare en nedåtgående rörelse mot 0,9635 nivåer

Daglig stängning över 1,0050 kan aktivera ytterligare framsteg mot 1,0190 och högre
Handel aktiv
Trade stängt: målet nått:
0.9635 nådd
Kommentera:
Euro/dollar
Det förväntade scenariot på kort sikt förutsatt att nivån på 0,9800 inte överskrids
Säljkonsolidering med brytningen av stödnivån och den nedre gränsen för sidohandelsintervallet nära 0,9670.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.