EvilEagelFx

EURUSD Low resistance

FOREXCOM:EURUSD   Euro / USA-dollar
EURUSD low resistance fram till FvGt (5M) och OB, tillsammans med OTE för att ta ut Clean Lows på 15M

Kommentarer