FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
EurUsd och en möjlighet till en HS formation. Räknar meden studs upp vid 1,1015-07. Mål 1,0980

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.