AleAnt

Potentiell Bat mönster

Kort
FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Efter en Cypher får vi eventuellt en Bat.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.