sezginelif

1:1

Lång
sezginelif Uppdaterad   
OANDA:EURUSD   Euro / USA-dollar
.
Kommentera: stängning 2 gånger över röda linjen

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.