mritgelt

Korttids långposition för EURUSD

Lång
mritgelt Uppdaterad   
OANDA:EURUSD   Euro / USA-dollar
Korttids långposition för EURUSD.

Bryter priset ut ur denna "bullish flag" är det möjligt att priset går upp till motståndsnivån 1.17550ish som sedan kommer ner för att återtesta utbrytningen. Beroende på hur priset reagerar vid återtestet finns det chans för mig att gå lång.

Om priset kommer upp till motståndsnivån kan man säga att priset har gjort en HH och skulle det komma ner för att återtesta utbrytningen med en HL, är det möjligt att strukturen har förändrats till en bullmarknad kortsiktigt.

Första målet är till 1.18000.
Andra målet är till 1.19000.
Stoploss anpassas alltid till 1 - 1.5%.


Handel aktiv
Order avbruten:
Handel avbruten då priset har gjort en LH och LL, ingen tydlig "confirmation" för att gå lång. Avvaktar och kommer med en ny uppdatering.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.