Henrik-PatternTrading

EURUSD, 60m, BAT pattern med möjlighet att gå kort.

Kort
FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Vi är på god väg upp för att få ett komplett BAT mönster vid en nivå som även sammafaller med struktur från 4h tidsupplösning.
Invänta komplett rörelse till D punkten och sedan bekräftelse på reaktion ner från det området.

Vissa väljer att tradea nivån rakt av medan andra, som jag, väljer att få ytterligare bekräftelse på att en vändning från den
så kallade PRZ (Potential Reversal Zone) verkligen kommer.

Henrik Siverhall
Pattern Trading Sverige

Är du intresserad av vårt mentorskap - "Basic" och "Avancerad" mentoring.
https://patterntrading.se

Sveriges största FB grupp för nybörjare
http://bit.ly/ptse-fb-basic
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.