PEPPERSTONE:EURUSD   Euro / USA-dollar
eurusd har sedan förra hösten varit väldigt bullish. vi har nu träffat weekly ob där jag tror att vi kommer få en vändning uppåt. på 4h har även det varit mycket wicks och indikationer på att stora pengar är bakom en ackumulation
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.