EURUSD kommit ner för att fylla FvG'n (BISI'n) touchat breakern, den kommer med stor sannolikhet söka sig till likviditeten på högre priser igen och det stämmer även bra överens med DXY som är innuti Weekly FvG.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.