OHTRADING98

Vinst på förra, går in igen nu

Lång
FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Vinst på förra, går in igen nu. Vi kan bryta ett mönster som varat längre tid
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.