OHTRADING98

EURUSD, KANSKE BRYTER VI UT.

FX:EURUSD   Euro / USA-dollar
Kollar just nu på eurusd, vill att dagens candle ska stängas grön och därefter gå in i traden med 3 olika profit targets. Stänger vi rött ser det björnigt ut och jag avvaktar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.