Linus3230

EVO - Uppsida?

Lång
OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
820-890 kronor ser ut att vara en otroligt stark stödzon för Evo . Vi ser stora spelare ta positioner vid dessa nivåer. Jag tror på fortsatt uppsida för EVO så länge vi inte bryter denna zon. Jag förväntar mig att vi nu ska klättra upp emot 1140 SEK för att sedan bygga ny botten och ta oss till 1300 SEK .
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.