OliverMalmenryd

EVO 27 nov 2023

Lång
OMXSTO_DLY:EVO   EVOLUTION AB
Evo har följt den negativa trendkanalen och till slut, i slutet av oktober kom en BOS (break of structure). Dubbel botten runt 978kr och en ny trend bildades. Mönstret blev därefter HH (higher highs) med högre bottnar. Evo rusade upp genom impulsvågssystem och möttes av dubbel toppar på 1092 kr som agerade motstånd. Evo hämtade köpkraft och bröt 1092 och nu upp över 1100kr.

Som jag nämnt tidigare har jag varit positiv till Evo, vi fick en kortsiktig BOS, då Evo ska nu på lång sikt bilda en impulsfas. Jag ser att Evo ska upp till 1600kr-1700kr.
VD köpte vid 1000kr för 100 milj. mycket bra köp, jag fyllde på vid 1030kr.

I dagsläget ser jag gärna att Evo håller 1093kr som stöd för att sedan ta oss upp mot 1150kr och vidare mot 1200kr.
Från dagens kurs (1096kr) är det +5,1% till 1150kr och drygt +9% till 1200kr.

Kortsiktigt: Positivt, riktkurs 1200kr
Långsiktigt: Mycket positivt, riktkurs, 1600-1700kr.

EJ FINANSIELL RÅDGIVNING/KÖP RÅD! gör din analys och gör dina handlingar på eget bevåg.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.