bigb0ys

Evo analys

Lång
OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
Liten uppdatering gällande Evolution, min tro är fortfarande bullish! Mina förväntningar att vi får en korrektions våg till andra X sedan går priset ner till Z och gröna C för en kraftig uppgång!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.