OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
Evolution har nu konsoliderat i mitt demand område sedan november. Att vi konsoliderar ovan för demand område på detta vis orsakar svaghet och risk för att vi bryter detta område till slut. Till mina följare har jag nu identifierat några stödzoner ifall vi bryter denna nivå. Vi har ett stödområde runt 500-600kr och ett ytterligare längre ner vid 330-370kr (mindr sannolikhet just nu). I övrigt har vi en "fräsch" supply vid 1000kr vilket måst brytas för en uppgång. Indikatorerna påvisar svagheter i momentumet.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.