OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
Evo har befunnit sig i en negativ trend sedan juni 2023.
Systemet som Evo har byggt på är lower lows, enligt Elliott Wave (A-E) så ser vi en potential till 1280 kr.

Positivt:
* Evo testar nacklinjen på högra skuldren och agerat med uppsida.
* Evo har agerat stöd på 1248kr fler än 3 ggr.
* Evo befinner sig i fas D och nästa fas är E, på uppsidan.

Negativt:
* Evo har skapat en huvudskuldraformation sedan 2 augusti
* Köpkraft har avtagit
* RSI/MACD lågt/negativt


Som jag ser det så finns det två alternativ.
Alternativ 1 (Prickad linje):
Efter ett fortsatt stöd på 1248kr så finns möjligheten på uppsidan. Om möjligt ska Evo dansa kring 1260kr och vidare upp på drygt 1280kr. Ner för att testa 1280kr stödnivå igen och sedan kraft upp drygt 1290kr och sedan testa stöd 1290kr. Evo skall därefter upp mot 1300kr och skapa en BOS (Break Of Structure) där vi sedan får en rejäl köpkraft.

Alternativ 2 (Heldragen linje):
Huvudskuldraformationen skapar en fortsatt negativ trend där vi ser nedsida till 1240kr för att sedan testa nacklinjen på 1248 kr. Detta kommer troligtvis vara en fakeout för att sedan ta ser nedåt på 1220kr som vi varit och nosat på tidigare. Eventuellt upp till 1237kr och sedan nedåt till 1200kr där vi har en tidigare botten.


Men frågan är varför Evo beter sig på detta vis när företaget går så jäkla bra med ordentliga rapporter och enorma vinster?

Tack.Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.