OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
Fortfarande lever c vågen som ger 100% klarhet om A tas ut i denna korrektion.Finns inga raka vägar ner självklart kommer vågor... Men när hajarna inser att de kommer diffa i sina siffor kommer de explodera ner.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.