bigb0ys

Evo analys

Lång
OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
Tänkte dela med mig mina tankar kring Evolution, som det ser ut nu kommer priset skapa en korrektions våg sedan går priset ner till gröna C 1100kr - 1200kr sedan går priset upp kraftigt mot 2000kr (vågrörelsebaserad analys)

hoppas ni gillar det!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.