Stocklund_

Nära breakout i EVOLUTION??!

Lång
OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
En långsiktig analys i EVO.
Aktien har skapat en stor vimpel formation efter en stark uppgång.
Gör aktien breakout uppåt så kan vi se snabba rörelser upp till förra ATH. Men långsiktigt tror jag på att den tar sig upp till 1900kr.
Aktien har konsoliderat länge nu och vi kan se att RSI och MACD har bottnat och börjat bli mer positiva vilket tyder på uppgång för aktien.

Jag tror att aktiens vimpel formation snart är över och vi kan snart börja se evolution påbörja en ny uppgång mot nya ATH.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.