Tobbe999

Nergång i Evolution?

Kort
OMXSTO:EVO   EVOLUTION AB
Som vanligt låter jag bilden tala för sig själv och visar att det inte behöver vara så komplicerat att se vart vi högst troligast ska. Evo har hållit sig stark i år dock. Ser gärna att vi kliver ner i blåa stödzonen som är även är en fin stark zon.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.