JenAtHome

eWork - intressant utveckling!

OMXSTO:EWRK   EWORK GROUP AB
Man kan väl lugnt påstå att företag som eWork ligger rätt i tiden med alla människor som jobbar hemifrån just nu. Dessutom vet jag av erfarenhet att det är brist på kunnig personal inom IT.
Följer denna med spänning och tror den har potential långsiktigt. EBITDA 9,26 och fler inside-köp än inside-sälj.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.