OMXSTO:EXPRS2   EXPRES2ION BIOTECH HOLDING AB
Tydlig cup and handle på diagramet.
Inväntas PM om FAS2 juli/augusti
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.