jan9011

Fabege

Lång
jan9011 Uppdaterad   
OMXSTO:FABG   FABEGE AB
Fabege har brutit golvet i den stigamde kanalen. W-trend linje kanske mål? 137-141? för att sedan gå upp?
Kommentera:
4h

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.