Dumlekungen

Fastator utbrott/ Svensk analys

Lång
OMXSTO:FASTAT   AB FASTATOR
Fastator aktien har fått det jobbigt efter börsnoteringen av offentliga hus, nu har det vänt. Den har legat i en negativ trend sedan toppen som va i slutet på september. Nu har den brutit upp ur en bullig wedge som den format sedan början på november, man kan även se positiva divergenser i RSI-nivåerna fram till detta utbrott som även bildade starka volymer. Föregående gånger som aktien korsat upp genom MA-200 och brutit en negativ trend så har aktien inom loppet på fyra månader gjort över 100% i vinst. Fastator har även med detta utbrott bildat en kanal mellan de två bottnarna och topparna, intressant nog så har de båda kanallinjerna samma exakta lutning. Aktien landade även på 0.618 nivån i Fibonacci vilket är en stark nivå. Jag har därför tagit en swing-position i fastator till en target på cirkus 200kr pre-split.

Bolaget är även lågt värderat till endast P/E 3,81 och P/S 6,39 vilket är helt okej.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.