arvidsoderholm

Stora kanalen fastator

Lång
OMXSTO:FASTAT   AB FASTATOR
Stor triangelformation närmar sig sin spets och om fastator bryter upp kan det vara ett långsiktigt bet att den fortsätter sin långa trend
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.