SUPERINVESTIL18

Meta - 30% att hämta

Lång
NASDAQ:META   Meta Platforms, Inc.
Starka säljare har tagit hem vinster vilket givit kraftiga nedgångar i Meta den senaste tiden. Vi har i Stöd 1 skapat oss en dubbelbotten, om än en liten sådan. Det är bra. Vi har dessutom brytit över den tidigare toppen. Jag ser det som troligt att vi fortsätter upp för att primärt utmana Motstånd 1 på 228 USD.

Bryter vi över det ser jag det som troligt att vi når primär target på lite sikt. Från dagens kurs är det nästan 20%. Samtidigt har vi ett gap i grafen och dessa ska förr eller senare fyllas. Hur lång tid det tar kan dock ingen svara på.

Kommer vi upp mot Primär target är det möjligt att vi ser en gap fill vilket från dagens kurs är en uppgång på drygt 30%
jag
Primär target: 254 USDtill 284 USD (gap fill)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.