NYSE:FCX   Freeport-McMoRan, Inc.
Viktiga fib-nivåer algos köper in sig på.
scenario 1: vi pushar upp mot target härifrån
scenario 2: vi går ner till GZ för att sedan gå upp mot target.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.