NYSE:FCX   Freeport-McMoRan, Inc
Viktiga fib-nivåer algos köper in sig på.
scenario 1: vi pushar upp mot target härifrån
scenario 2: vi går ner till GZ för att sedan gå upp mot target.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.