EUREX:FDAX1!   DAX INDEX FUTURES
Två scenarion i DAX som jag tolkar det. Beskrivning i diagrammet.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.